کارخانه رهن و اجاره املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

کارخانه صوفیان و چله‌خا...

نوساز

1.4ميليارد
املاک صنعت 09148706400

12/04/1399جزئیات

کارخانه تبریز شهرک مصال...

نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

6.75ميليارد
املاک صنعت 09148706400

12/04/1399جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

نوساز

2.5ميليارد
املاک صنعت 09148706400

11/04/1399جزئیات