کارگاه رهن و اجاره املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

کارگاه تبریز پتروشیمی

10م رهن 800ت اجاره
املاک صنعت 04133348600

26/11/1398جزئیات