کارگاه فروش املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 2.2ميليون

110ميليون
املاک صنعت 04133348600

26/11/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 2ميليون

1.16ميليارد
املاک صنعت 04133348600

20/11/1398جزئیات

کارگاه تبریز پتروشیمی

قیمت متر مربع 1.1ميليون

280ميليون
املاک صنعت 04133348600

15/11/1398جزئیات

کارگاه تبریز شهرک سلیمی...

قیمت متر مربع 1.2ميليون

2.15ميليارد
املاک صنعت 04133348600

15/11/1398جزئیات