مرغداری و دامداری متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

مرغداری و دامداری تبریز...

قیمت متر مربع 540تومان

270ميليون
املاک صنعت 04133348600

20/11/1398جزئیات

مرغداری و دامداری تبریز...

قیمت متر مربع 850تومان

3.2ميليارد
املاک صنعت 04133348600

09/10/1398جزئیات

مرغداری و دامداری تبریز...

نوساز -قیمت متر مربع 230تومان

700ميليون
املاک صنعت 04133348600

10/04/1398جزئیات

مرغداری و دامداری تیکمه...

1ميليارد
املاک صنعت 04133348600

29/03/1398جزئیات

مرغداری و دامداری تبریز...

2.5ميليارد
املاک صنعت 04133348600

28/02/1398جزئیات