کارخانه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

کارخانه آذرشهر شهرک سلی...

نوساز

3ميليارد
املاک صنعت 04133348600

14/08/1398جزئیات

کارخانه تبریز اتوبان شه...

شمالی

2.8ميليارد
املاک صنعت 04133348600

11/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک سرما...

دو نبش شمالی

5ميليارد
املاک صنعت 04133348600

29/02/1398جزئیات

کارخانه تبریز جاده آذرش...

15ميليارد
املاک صنعت 04133348600

27/02/1398جزئیات

کارخانه تبریز هربی

نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

12ميليارد
املاک صنعت 04133348600

25/02/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

سن بنا 5سال

3.7ميليارد
املاک صنعت 04133348600

25/02/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

نوساز

1.7ميليارد
املاک صنعت 04133348600

24/02/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک سرما...

نوساز

6ميليارد
املاک صنعت 04133348600

02/03/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک سرما...

نوساز

5.5ميليارد
املاک صنعت 04133348600

24/02/1398جزئیات

کارخانه تبریز شهرک صنعت...

1.75ميليارد
املاک صنعت 04133348600

24/02/1398جزئیات