کارگاه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.232ميليارد
املاک صنعت 04133348600

23/05/1398جزئیات