کارگاه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

کارگاه تبریز نیروگاه

زيربنا 135متر-قیمت متر مربع 1.8ميليون

360ميليون
املاک صنعت 04133348600

02/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده سردرو...

زيربنا 150متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 330تومان

500ميليون
املاک صنعت 04133348600

19/04/1398جزئیات