کارگاه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

کارگاه تبریز نیروگاه

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 2.2ميليون

440ميليون
املاک صنعت 04133348600

01/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز خانم گلی

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 2.8ميليون

560ميليون
املاک صنعت 04133348600

30/09/1398جزئیات

کارگاه تبریز سردرو

-زيربنا 180متر

430ميليون
املاک صنعت 04133348600

10/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده سنتو

-زيربنا 200متر

380ميليون
املاک صنعت 04133348600

10/04/1398جزئیات

کارگاه صوفیان و چله‌خان...

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 50تومان

300ميليون
املاک صنعت 04133348600

21/03/1398جزئیات