کارگاه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک صنعت - اطلاعات املاک صنعتی استان آ-ش

کارگاه تبریز پتروشیمی

25م رهن 2.2م اجاره
املاک صنعت 04133348600

01/12/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تبریز...

30م رهن 5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

01/12/1398جزئیات

کارگاه تبریز پتروشیمی

10م رهن 800ت اجاره
املاک صنعت 04133348600

26/11/1398جزئیات

کارگاه تبریز سعید آباد

30م رهن 3م اجاره
املاک صنعت 04133348600

30/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز نیروگاه

30م رهن 800ت اجاره
املاک صنعت 04133348600

30/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز آخولا

4م رهن 1.4م اجاره
املاک صنعت 04133348600

18/10/1398جزئیات

کارگاه تبریز خسروشاه

نوساز

5م رهن 1.35م اجاره
املاک صنعت 04133348600

09/08/1398جزئیات

کارگاه آذرشهر اخی جها

12م رهن 3.1م اجاره
املاک صنعت 04133348600

29/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

20م رهن 5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

27/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز مایا

20م رهن 2م اجاره
املاک صنعت 04133348600

27/05/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده آذرشه...

5م رهن 50ت اجاره
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهران...

قیمت متر مربع 1.55ميليون

1.88ميليارد
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز تبریز

50م رهن 10م اجاره
املاک صنعت 04133348600

24/03/1398جزئیات

کارگاه باسمنج شهرداری م...

15م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

کارگاه تبریز شادباد مشا...

نوساز

5م رهن 1.2م اجاره
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

کارگاه صوفیان و چله‌خان...

نوساز

5م رهن 1م اجاره
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

کارگاه آذرشهر اذرشهر

5م رهن 800ت اجاره
املاک صنعت 04133348600

01/04/1398جزئیات

کارگاه شبستر جاده شانی...

نوساز

10م رهن 1م اجاره
املاک صنعت 04133348600

18/03/1398جزئیات

کارگاه تبریز جاده تهرا

نما آجر گری- نوساز

50م رهن 8م اجاره
املاک صنعت 04133348600

31/02/1398جزئیات

کارگاه ایلخچی‌کردار کرد...

نوساز

10م رهن 1.2م اجاره
املاک صنعت 04133348600

25/02/1398جزئیات

کارگاه ایلخچی‌کردار کرد...

نوساز

10م رهن 1.2م اجاره
املاک صنعت 04133348600

25/02/1398جزئیات